La Llei Valenciana de Canvi Climàtic fixa com a objectiu la reducció del 40% de les emissions de CO₂

El Ple del Consell ha aprovat l’avantprojecte de la Llei Valenciana de Canvi Climàtic i Transició Ecològica, que fixa com a objectiu la reducció del 40% de les emissions de CO₂ en 2030.


Aquesta és una proposta de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica que fixa els objectius i els instruments necessaris per a fer front a l’impacte del canvi climàtic que afectarà de manera substancial al Mediterrani i que ha presentat la consellera Mireia Mollà en la roda de premsa.

La conselleria assenyala en el text la necessitat d’actuar de manera urgent per a afrontar la tropicalización del Mediterrani, la pèrdua de biodiversitat i la intensificació dels fenòmens meteorològics amb un objectiu prioritari: garantir les condicions de vida i progrés en un territori que serà epicentre del canvi climàtic.


La Llei de Canvi Climàtic marca com a objectiu, d’acord amb les línies fixades per la Unió Europea, reduir un 40% les emissions de CO₂ en 2030 i declarar la neutralitat d’emissions en 2050. En matèria de consum d’energia, l’objectiu es fixa en una reducció del 35,4% en 2030 i s’estableix com a objectiu que el 42% de l’energia consumida en 2030 sigui procedent de fonts renovables.

Aquests objectius són més ambiciosos que els previstos en la norma estatal i que s’acompanyen dels instruments necessaris per a protegir els col·lectius, els sectors econòmics i les zones més vulnerables en el procés de transició ecològica.

Així, s’estableix l’elaboració d’una Estratègia Valenciana de Transició Justa que es completarà amb els Convenis de Transició Justa i el Pla d’Acció contra la Pobresa Energètica. Tres mesures específiques inclusives i integradores.

L’avantprojecte també l’impuls de la implantació d’activitats econòmica i creació llocs de treball verds i la potenciació de l’educació ambiental.

La nova Llei es fixa en les característiques del territori valencià en matèria de consum, combustibles, recursos naturals i oportunitats a l’abast per a definir estratègies adaptades de lluita contra a l’escalfament global entorn de quatre eixos: Energia, Urbanisme i Territori, Mobilitat i Fiscalitat Verda,

En Energia, Eficiència, Estalvi i Expansió de Renovables són les tres estratègies per a aconseguir els percentatges d’origen renovable de l’energia des de la planificació i la democratització de l’energia neta, Aquesta comptarà amb l’impuls del Pla Director d’Energies Renovables de la Conselleria de Transició Ecològica.

Per a complir amb els propòsits vinculants, la Conselleria es dota d’un Pla Integrat d’Energia i Canvi Climàtic, ja en licitació, un instrument, integrat i transversal, d’ordenació i planificació dels objectius sectorials i de les accions específiques que es desenvoluparan per a donar resposta a les finalitats d’aquesta llei.

En referència a les actuacions de Territori la proposta de Llei al·ludeix a l’establiment de zones de desenvolupament prioritari, en col·laboració amb els Ajuntaments, o al dret de superfície, dos mecanismes dedicats a simplificar la implantació de projectes promoguts per cooperatives, comunitats energètiques locals o fins i tot corporacions locals.

Dins de les principals mesures en mobilitat destaca la xarxa pública de punts de recàrrega juntament amb fórmules de transport sostenible i conversió en zona de vianants, mentre que la fiscalitat verda articula un fons amb caràcter finalista per a assumir les inversions en Transició Ecològica.

En aquesta línia, la justícia social impregna les actuacions des de la perspectiva de ‘qui contamina paga’, revertint els gravàmens que s’estableixin a l’ajuda dels sectors més vulnerables en el procés de transició energètica