Assemblea #CalaVaga. Conclusions


CA LA VAGA
Des del passat dia 12 de novembre, estudiants i altres joves hem alliberat l’antiga facultat d’Agrícoles, situada al carrer Blasco Ibáñez, abandonada durant més de dos anys i en progressiu deteriorament. L’espai s’ha endreçat i s’està forjant, alhora, un sòlid projecte amb l’objectiu d’autogestionar i habilitar aquests espais, plens de possibilitats, per tal d’oferir-los a tot aquell qui crega seues les nostres reivindicacions.
Amb el benentès que actualment ens trobem en una de les irremeiables crisis del sistema capitalista i que tot el pes d’aquesta recau sobre la classe treballadora, ens veiem amb la necessitat de crear nous espais de contrapoder popular on encabir tot un seguit de projectes que l’estat, amb les seues institucions, ha obstaculitzat fins aturar-los.
A hores d’ara i després de les assemblees fetes a Ca’ la Vaga, s’han presentat els següents projectes per part de distints col•lectius:


• PAH (Plataforma d’afectades per les hipoteques):
Ús assembleari, emmagatzematge de material i allotjament provisional per a persones afectades pels desnonaments.

• CIV (Cooperativa integral valenciana):
Espai per fer assemblees, per fer repartiments de productes a grups de consum. Despatx per a la gestió econòmica i legal. Aportació d’eines d’autogestió.

• Col•lectiu Reset:
Dotar a gent de menjadors socials.

• Col•lectiu ASIA:
Autogestió de la salut a través de pràctiques medicinals antigues.

• Tallers/Sala de Exposicions (Obert a tothom):
S’ha creat un grup d’artistes que han participat de les assemblees i s’han interessat en habilitar una sala on treballar i fer tallers. Així mateix, també una sala per exposar les seues creacions.

• Àgora de Coneixement (Obert a tothom):
Proposta d’un grups de participants de Ca’ la Vaga per tal de crear una xarxa de persones per formar-nos de manera alternativa, lliure i gratuïta i on compartir tot tipus de coneixement.

• Banc de temps (Obert a tothom):
Un altre grup de persones ha llençat el projecte d’emprar Ca’ la Vaga com a centre d’organització on s’intercanvien coneixements i feina.

• Biblioteca (Obert a tothom):
Un grup de treball està gestionant la creació d’una biblioteca oberta 24h.
Després d’aquests primers dies en l’espai alliberat, tenim clar que aquest projecte és viable i que entre tots i totes el podem dur a terme. Creiem necessari esmentar que Ca’ la Vaga resta oberta a la recepció en assemblea de qualsevol projecte que es vulga tirar endavant de manera autogestionada.

CONTRA EL SISTEMA: CONSTRÏM L’ALTERNATIVA


ASSEMBLEA CA’ LA VAGA