Construint Poble Fort: construir un poble fort per possibilitar un altre món

CONSTRUIR UN POBLE FORT PER POSSIBILITAR UN ALTRE MÓN

Moltes persones recordaran que durant la “Transició” la societat va creure possible acabar amb un règim que s’ensorrava per crear nous models rupturistes. Es va lluitar però es va acabar perdent: els moviments socials van ser assimilats; les organitzacions desmantetllades; i les lluites, desarticulades.

Ara el sistema ha enterrat la política del ‘consens’ i del ‘pacte social’ pròpia del Règim del 78 i de l’anomenada Cultura de la Transició. Una forma d’organització que va implantar el propi sistema per fer front a les demandes de transformació social d’una classe obrera poderosa i fortament organitzada. Negociar els canvis per que res en absolut canviés.

Un cop que hem estat desposseïdes dels nostres referents ideològics i organitzatius i que han aconseguit fer esvair la fe en nosaltres mateixes, el règim, emparat en la excusa de la crisi, ha donat per finalitzada la estratègia de la concertació social i s’ha tirat de cap a la imposició del neoliberalisme per decret.

Malgrat l’orfandat i la indefensió inculcada com a classe durant les últimes dècades, els nivells de descrèdit i rebuig que ha assolit el sistema ens ha portat a buscar-nos i retrobar-nos novament als carrers i places per fer front amb il·lusió la defensa de les nostres llibertats i bens comuns davant una elit que se’ls intenta apropiar a preu de saldo.

Nosaltres, firmants d’aquest manifest, també compartim aquesta il·lusió de reconstruir-nos com a societat lliure i sobirana, reclamar-nos protagonistes de les nostres pròpies vides i assegurar a la elit de l’antic règim que “no ens representa”. I com altres companys i companyes, nosaltres també hem sentit que a aquest cicle de mobilitzacions li mancava ‘alguna cosa’ per assolir constituir-nos en una alternativa suficient i capaç d’imposar-se a la elit, la casta, l’1% o com vulgueu dir-li a la classe social que domina les nostres vides.

Respetem als companys i companyes que davant d’aquest mateix diagnòstic estan optant per la via de la participació institucional mitjançant iniciatives electorals, però nosaltres apel·lem a la memòria col·lectiva per subratllar que els drets, les conquestes i les grans transformacions socials mai ens ha estat regalat des de les institucions. Van ser lluitades i guanyades als carrers, als centres de treball i als barris. La nostra memòria ve de ben lluny per a recordar-nos que només un poble fort i combatiu s’imposa a les elits que ens governen.

construyendopueblofuerteÉs per tot això que entenem que és necessària una gran INICIATIVA SOCIAL que ens ajudi a organitzar-nos, reconèixer-nos i visibilitat-nos amb tot el potencial que representem.

Ha arribat el moment d’impulsar la independència popular respecte d’altres estructures per poder donar un pas endavant i erigir-nos com a poble per vèncer. Volem superar la simple defensa d’allò ja aconseguit per passar a l’ofensiva. Volem impulsar l’autoorganització i l’autogovern per recuperar la fe en la nostra capacitat d’assolir una societat lliure i igualitària. És a dir, conquerir plegades la democràcia de debò:

· DEMOCRÀCIA ECONÒMICA, amb un model de producció que substitueixi el capitalisme per l’economia de propietat col·lectiva, gestionada per les classes productores i consumidores de forma cooperativa.

· DEMOCRÀCIA POLÍTICA, amb un règim que substitueixi l’Estat per la decisió confederal en peu d’igualtat de totes les persones que habiten cada territori.

· DEMOCRÀCIA DE PARTICIPACIÓ DIRECTA I EFECTIVA, amb representants que compleixin les decisions dels seus representats i que siguin revocables en tot moment.

· DEMOCRÀCIA INCLUSIVA DE TOTES I PER TOTES, que escolti, empatitzi i comprengui que el món són molts mons, que assumeixi e integri totes les lluites que busquin un canvi cap a una societat més igualitària.

· UNA DEMOCRÀCIA LLIBERTÀRIA, DE LES PERSONES I NO DELS MERCATS.

Per això plantegem com a necessàries les iniciatives que comprenguin que han d’actuar a les organitzacions de treballadors i treballadores, de veïns i veïnes, a les cooperatives, a les organitzacions feministes i d’estudiants. Fomentant la seva millora qualitativa i quantitativa, la seva democràcia interna i efectivitat. Actuant per afavorir la seva autonomia respecte a administracions i partits o candidatures electorals i per respectar la seva pluralitat interna.

Iniciatives que siguin capaces d’elaborar anàlisi i discurs per poder identificar les necessitats de cada moment i augmentar la nostra preparació com a activistes. Que siguin capaces d’elaborar estratègies sobre les que construir democràcia i que ens permetin acumular forces mentre caminem en aquella direcció. Actuant des de la humilitat i des del reconeixement a la pluralitat existent perquè és el poble, i no els projectes o sigles concretes, qui pot aconseguir avançar.

MANIFIESTO (CAS)

CONTACTA