La contaminació de l’aire i la resistència als antibiòtics: Una combinació letal

Augmenta la preocupació mundial per la connexió entre la contaminació de l’aire i la resistència als antibiòtics, un problema que amenaça greument la salut humana a tot el món, segons revela un extens estudi global.

Aquesta investigació, que ha abastat quasi dues dècades i ha analitzat dades de més de 100 països, ha posat de manifest que l’increment de la contaminació de l’aire està estretament vinculat amb l’augment de la resistència als antibiòtics en totes les regions del planeta.

Els resultats de l’estudi, publicats en la revista *Lancet *Planetary *Health, suggereixen que el vincle entre la contaminació de l’aire i la resistència als antibiòtics s’ha tornat més sòlid amb el temps, mostrant un creixement simultani de tots dos problemes.

Els investigadors de la Xina i el Regne Unit que van liderar l’anàlisi van afirmar que aquest estudi és el primer a evidenciar l’impacte global de la contaminació de l’aire en la resistència als antibiòtics.

La resistència als antibiòtics és considerada com una de les majors amenaces per a la salut mundial, afectant persones de totes les edats i països, i cobrant la vida d’aproximadament 1,3 milions de persones cada any.

Encara que el mal ús i l’ús excessiu d’antibiòtics continuen sent factors principals en l’augment de la resistència, aquest nou estudi assenyala que la contaminació de l’aire està empitjorant la situació.

L’anàlisi no proporciona una explicació científica de per què aquests dos fenòmens estan connectats, però els investigadors apunten que les partícules PM2.5 presents en l’aire poden contindre bacteris resistents als antibiòtics i gens de resistència, els quals poden propagar-se entre ambients i ser inhalats pels éssers humans.

La contaminació de l’aire ja és reconeguda com el major risc ambiental per a la salut pública, i la seua exposició prolongada ha sigut vinculada a malalties cròniques com a malalties cardíaques, asma i càncer de pulmó, reduint així l’esperança de vida.

L’estudi també destaca que la contaminació de l’aire condueix a un augment en la freqüència d’afeccions respiratòries agudes i provoca un increment en la demanda de serveis mèdics a tot el món.

Els experts indiquen que reduir la contaminació de l’aire podria contribuir a disminuir la resistència als antibiòtics, destacant la importància d’abordar aquesta problemàtica en conjunt. A més, subratllen que controlar la contaminació de l’aire no sols tindria un impacte positiu en la qualitat de l’aire i la salut humana, sinó que també podria jugar un paper crucial en la lluita contra la propagació de bacteris resistents als antibiòtics.

L’autor principal de l’estudi, el professor Hong Chen de la Universitat de Zhejiang a la Xina, adverteix que tant la resistència als antibiòtics com la contaminació de l’aire són amenaces greus per a la salut mundial i emfatitza en la necessitat d’abordar tots dos problemes de manera conjunta.

Encara que l’estudi ha demostrat la connexió entre la contaminació de l’aire i la resistència als antibiòtics, existeixen encara dades limitades sobre les diferents formes en què els gens resistents als antibiòtics poden propagar-se a través de l’aire. Algunes possibles vies de transmissió inclouen hospitals, granges i plantes de tractament d’aigües residuals que emeten partícules resistents als antibiòtics a l’aire i les propaguen a grans distàncies.

Les partícules PM2.5, que són partícules diminutes que es troben en l’aire, són una de les principals fonts de contaminació i provenen del trànsit rodat, processos industrials i la crema de combustibles fòssils. S’estima que al voltant de 7300 milions de persones a tot el món estan exposades directament a nivells perillosos de PM2,5.

L’anàlisi realitzada pels investigadors es va basar en dades de 116 països entre els anys 2000 i 2018, utilitzant fonts com l’Organització Mundial de la Salut, l’Agència Europea de Medi Ambient i el Banc Mundial.

Les troballes de l’estudi han posat de manifest que a mesura que augmenta la contaminació de l’aire, també augmenta la resistència als antibiòtics, amb un augment del 10% en la contaminació de l’aire vinculat a un increment del 1,1% en la resistència als antibiòtics.


A més, l’estudi projecta escenaris futurs i adverteix que, si no s’implementen canvis en les polítiques actuals de contaminació de l’aire, per a l’any 2050, la resistència als antibiòtics a nivell mundial podria augmentar en un 17%, la qual cosa es traduiria en al voltant de 840,000 morts prematures anuals relacionades amb aquesta problemàtica.

Si bé els autors reconeixen les limitacions del seu estudi i la falta de dades en alguns països, posen l’accent que la investigació futura ha de centrar-se en comprendre el mecanisme subjacent de com la contaminació de l’aire influeix en la resistència als antibiòtics.

Un altre estudi relacionat, publicat en la revista *BMJ Mental *Health, va trobar que l’exposició a nivells relativament alts de contaminació de l’aire està associada amb un major ús de serveis de salut mental en la comunitat per part de persones amb demència. Aquest estudi a llarg termini es va dur a terme en una extensa àrea de Londres amb alt trànsit vehicular.